top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraZotavení Brno

Zotavení Brno - kdo jsme?

Aktualizováno: 2. 4. 2019

Jsme skupina lidí, které spojuje přímá (osobní či rodinná) zkušenost se závislostí a zotavením.


Jak fungujeme?

Setkáváme se jednou za měsíc, abychom se jednak vzájemně podpořili, a jednak pomáhali zlepšovat podpůrnou síť pro uživatele drog a závislé v Brně. Hlavními zásadami skupiny jsou respekt k různorodým způsobům zotavení a nehodnocení zkušeností druhých.

A co děláme?

Členové skupiny Zotavení se podíleli na mapě pomoci, která by měla usnadnit orientaci ve službách v Brně. Mapa bude určena pro lidi závislé, zotavující se, příbuzné, i pro samotné odborníky. Také jsme za podpory Společnosti Podané ruce uskutečnili kampaň, která měla za cíl destigmatizaci uživatelů drog skrze příběhy zotavení. Dále se většina členů skupiny podílela svými nápady a zkušenostmi na vznik ojedinělého výcviku Recovery koučů, kterého se většina členů skupiny i zúčastní. Tento kurz nemá v České republice a na Slovensku obdoby a my věříme, že právě skrze zkušenosti a zranění můžeme pomoci ostatním, kteří jsou na začátku cesty zotavením.


Zotavení jako cesta

Představte si místo, kde vás nikdo nehodnotí. Představte si místo, kde se můžete se vším svěřit a ostatní vás vyslechnou. Místo, kde můžete plakat, radovat se, i mlčet. Místo, kde se k sobě chováte slušně, s respektem a úctou, místo, kde se střetávají lidé různého věku, různého pohlaví i různého vyznání, ale všichni dokážou navzájem respektovat názor a cestu toho druhého. To místo které popisuji, je pro mě skupina Zotavení.


Díky rozmanitosti členů se mi rozšiřují obzory, dokážu získat jiný pohled a dokážu se více vcítit do pocitů třeba svého rodiče, který se roky trápil, když jsem já brala drogy. Samotné slovo zotavení pro mě znamená cestu, sílu, odhodlání.


V minulosti jsem si myslela, že už na pořád budu muset proti drogám bojovat, že budu žít ve strachu, že přijde chvíle a já si zase dám, myslela jsem si, že se už na pořád budu muset se svou minulostí skrývat a vyhýbat se všemu rizikovému, ale i díky skupině jsem se dokázala odpoutat od těchto představ a učím se své zkušenosti využívat. Díky skupině se cítím jistější a užitečnější.


Je to jedno setkání v měsíci, ale ty chvíle upřímného naslouchání a hledání způsobů, jak vylepšit podporu lidem, kteří mají se závislostí problémy, daleko přesahují čas samotného setkání. Ten pocit, když mě, holku, která byla na odpis, někdo bere vážně a ptá se mě na názor, zajímá ho má cesta a přijímá mě jako sobě rovného, je k nepopsání.


Skupina se pro mě stala branou k velkému snu, pomáhat těm, kteří se taky ocitli v nějaké uličce, kam původně jít nechtěli. Když jsem byla v léčebně, všichni mi říkali, že musím stát nohama na zemi, že nemám snít, protože pády bolí, ale já snít nepřestala a ve svých představách jsem pořád malinko ve vzduchu a snad i díky tomu jsem se ocitla tady, ve skupině skvělých lidí, kde jsme si všichni rovni.


Přála bych si, aby se všichni lidé dokázali podívat na věci z více úhlů, aby dokázali respektovat i jiný názor než ten svůj a když už to není možné na celém světě, jsem ráda, že to je možné ve skupině Zotavení.


Johana

551 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page