top of page

Podpůrné svépomocné skupiny

V této sekci uvádíme informace o podpůrných svépomocných skupinách, které členové skupiny Zotavení Brno moderují nebo s nimi mají osobní zkušenost. Takže vám můžeme být nápomocní při výběru vhodné skupiny a se zařazením se do ní. Víme, že je někdy obtížné odhodlat se přijít do neznámého prostředí... a tak vám v tom rádi pomůžeme.

world-childrens-day-520272_1920.jpg

Skupina Zotavování blízkých vztahů

https://join.skype.com/jnATOn45Eyf3

Pravidelná otevřená skupina, zaměřená na ZDRAVÉ VZTAHY, zvláštní pozornost je věnována vztahům ovlivňovaným závislostmi. Moderované sdílení, předávání tipů, zkušeností a vzájemné podpory. Bezplatně. Je možné účastnit se i jednotlivých setkání, vyzkoušejte si to. Každou sudou neděli 19:30-20:30 online přes skype. Termíny 2021: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., atd. atd.

Jsme tu pro všechny lidi, které zajímá, jak na pěkné vztahy, kteří chtějí sdílet své vztahové trampoty i šťastné chvíle a podpořit ve svém úsilí o spokojené rodinné i jiné blízké vztahy.

Nejste si jistí, máte obavy, potřebujete raději individuální konzultaci? Zavolejte na tel.: 603 324 428 nebo napište na hana.jarosikova@gmail.com. Hanka, Zotavení Brno.

Skupiny Anonymní alkoholici (AA)

Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu.
Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.

Rodinné skupiny Al-Anon

Al-Anon je sdružení příbuzných a přátel alkoholiků, kteří se snaží vyřešit svůj společný problém, tím že se společně sdílejí své zkušenosti a poznatky o sobě samých a životě s alkoholikem.

Věříme, že alkoholismus je nemoc, která postihuje celou rodinu a že změnou postojů můžeme alkoholikovi pomoci v zotavení. Al-Anon není spojený s žádnou sektou, náboženstvím nebo jakoukoliv jinou institucí. Al-Anon se nezúčastňuje veřejných diskusí nezaujímá stanovisko k žádným problémům mimo společenství. Al-Anon nemá žádné povinné poplatky, svou činnost vykonává pouze z dobrovolných příspěvků svých členů. Al-Anon má jediný cíl: pomoci rodinám alkoholiků.

team-spirit-2447163_1920.jpg
bottom of page