top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraZotavení Brno

Jaký je rozdíl mezi peerem a recovery koučem?

Text: Pavel Nepustil


Od té doby, co jsme uspořádali první běh výcviku v recovery koučování, slýcháme tuto otázku dost často. A není divu, protože oba tyto anglické termíny se v českém slovníku závislosti a zotavení více usazují až poslední dobou a jejich význam se pořád ještě tvoří. Je ale důležité, abychom si při tom tvoření rozuměli aspoň v základních obrysech. Proto se pojďme na oba názvy podívat podrobněji.


Slovo „peer“ označuje jednoduše někoho, kdo je mi rovnocenný, kdo se mnou sdílí určité charakteristiky. Do češtiny se někdy překládá jako vrstevník. Jenomže tady je problém, protože vrstevníkem rozumíme člověka, který je nám blízký věkově. U slova „peer“ jde ale o podobnost daleko pestřejší, například sociální situací, životní situací, stejnými typy problémů, anebo tím, že užívá stejné drogy, jako my.


V každém případě ale „peer“ není označení žádné pracovní pozice. Když řeknu, že si potřebuji promluvit s peerem, tak tím myslím někoho, kdo je mi blízký podobnou zkušeností, kdo je „na stejné lodi“, nebo „ze stejného těsta“, když bychom měli použít nějaká česká přirovnání. Potřebuji se poradit s „peerem“ o svých potížích v partnerském vztahu? Tak půjdu nejspíš za kamarádem, který také žije v partnerském vztahu. A intuitivně budu vyhledávat takového, který mi bude rozumět, u kterého si myslím, že prožívá podobné problémy jako já.


Něco jiného je „peer konzultant“, „peer pracovník“, „peer mentor“, nebo "peer lektor". To už jsou označení pracovních pozic, kterých se nyní objevuje celá řada. Tyto pozice zastávají zpravidla lidé, kteří sdílejí stejné charakteristiky s cílovou skupinou jednotlivých služeb. Ve službách pro uživatele drog jsou to tedy zpravidla ti, kteří také užívají drogy. Ve službách pro osoby zotavující se ze závislosti zase ti, kteří se sami zotavují ze závislosti. A při pomoci rodinám závislých jsou to ti, kteří si závislostí procházejí se svým blízkým.


A teď pozor! Recovery koučové jsou ve svém základu peer pracovníci. Jsou to lidé, kteří mají zkušenost se zotavením svým nebo svého blízkého a můžeme tedy s klidem říct, že pro ty, kteří také procházejí zotavením, fungují jako peer pracovníci. Z peer pracovníka se ale člověk recovery koučem stává tím, že se (systematicky) učí pracovat se svou zkušeností. Učí se jí používat tak, aby mohl co nejlépe pomoci ostatním lidem v podobné situaci. A v základních principech se hlásí ke koučování, jak ho známe odjinud. Například v tom, že se zaměřuje na rozvoj silných stránek, rozvíjí potenciál člověka, věří v jeho vlastní schopnosti, anebo že spíše povzbuzuje než radí.


Takže když to shrnu do jedné věty: Prakticky každý recovery kouč je zároveň peer pracovník, ale ne každý peer pracovník je recovery kouč.


A pokud se sami nebo váš blízký zotavujete ze závislosti a chcete se stát recovery koučem, vězte, že se připravuje druhý běh Základního výcviku v recovery koučování. Takže se přihlaste k odběru tohoto blogu, ať vám nic neunikne😊.960 zobrazení4 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

4 Comments


Zotavení Brno
Zotavení Brno
Dec 16, 2019

Aha, zajímavý. Jak už jsem se snažil popsat v článku, pro mě "peer" bez dalších přízvisek vlastně vždycky znamená "divoký peer" ve významu, jak ho popisuješ. Proto mi přijde dobré dbát důsledněji na to, aby se ty přízviska používaly, pokud jde o "proškolené osoby". Takže nemluvit o peerech, ale o peer pracovnících, peer konzultantech, recovery koučích. Výraz "kamarád, kamarádka" je fajn, nicméně pro mě už je to víc označení vztahu. Kamarádství vzniká oboustranně. Nelíbilo by se mi, kdybych někam přišel, a někdo by mi byl představen jako (můj) kamarád:-) Pavel

Like

jiribryan
Dec 16, 2019

Zdravím z Chocně, Pavle. Výraz "divoký peer" zazněl na prezentaci v NÚDZu na akci pořádané v roce 2017 spolkem Dialogos. Pochopil jsem ho tak, že peer je angažující se proškolený uživatel, zatímco neproškolený angažující se uživatel je u nás v ČR veden jako divoký peer. Zazněl tam z úst psycholožky, její jméno už si nepamatuji. Ani si už nevybavím, zda byl v té její prezentaci, nebo to jenom říkala. Od té doby ale žiju s pocitem, že patrně patřím k divokým pírům. Což mne na jednu stranu těší, na druhou stranu zneklidňuje. P.S. V brněnském Dotyku prý místo slova "peer/ka" používají slovo "kamarád/ka". Slyšel jsem v pátek v kuloáru na vládním "semináři" o probíhající Reformě.

Like

Zotavení Brno
Zotavení Brno
Dec 16, 2019

Ahoj Jirko, já osobně jsem termín "divoký peer" nikdy neslyšel. Nemáš o tom někde nějaký materiál? Zdravím z Brna, Pavel Nepustil

Like

jiribryan
Dec 15, 2019

Mne osobně ještě zajímá, jaký je rozdíl mezi peerem a "divokým peerem". Existuje něco jako "divoký peer" i v zahraničí, nebo jde o ryze české specifikum?

Like
bottom of page