top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraZotavení Brno

Recovery koučování v ČR odstartováno!

Aktualizováno: 14. 1. 2021


Na chatě nedaleko Ochozu u Brna byl o prvním dubnovém víkendu zahájen výcvik v recovery koučování, zatím jediný svého druhu v České republice. Dvacet lidí, které spojuje přímá zkušenost se závislostí, se rozhodlo vydat se na cestu pomoci druhým a ukázat, že „škola života“ může být účinnou alternativou či doplňkem rozličných sofistikovaných terapií závislostí. Jinými slovy, že setkání s člověkem, který se úspěšně zotavuje se závislosti, může být pro závislého podobně podpůrné, a někdy možná i podpůrnější, jako setkání s terapeutem, psychiatrem či adiktologem.


Využívání vlastní zkušenosti v pomoci závislým je v českých odborných kruzích spíše potlačováno než podporováno. Pracovníci specializovaných služeb pro uživatele drog a závislé jsou vedeni k tomu, aby otázky klientů na svoje vlastní zkušenosti spíše odbývali slovy „tohle teď není o mně“, „jsme tady kvůli vám“, anebo otázkou „proč vás to zajímá?“. Recovery koučování, které se v posledních dvaceti letech široce rozvíjí zejména v anglicky mluvících zemích, míří opačným směrem.


Pro recovery kouče je vlastní zkušenost se závislostí základním zdrojem znalostí a svým způsobem i „pracovním nástrojem“. Neméně důležité je však naučit se tuto zkušenost využívat tak, aby mohla posloužit druhému. A to není jednoduché. Nejde o to „říct svůj příběh“. Vlastně to ani nemusí být zdaleka to nejužitečnější, co člověk může druhému nabídnout. To, co je univerzálně pomáhající a léčivé, je důvěrný, bezpečný a blízký vztah. A povědomí o tom, že ten druhý prožíval něco podobného co nyní prožívám já, může hrát hlavní roli v navázání právě takového vztahu, obzvlášť u lidí, kteří důvěru k ostatním bližním dávno ztratili.


Obrovský potenciál recovery koučování byl patrný hned od prvních momentů, kdy účastníci začali přijíždět z různých koutů České republiky. Velice rychle se vytvořila důvěrná a bezpečná atmosféra provázená obrovskou mírou sounáležitosti a spoluúčasti. Dva z účastníků, vyučení kuchaři, se ještě před začátkem výcviku nabídli, že zajistí přípravu veškeré stravy na celý víkend. Společná příprava prostor, stolování, společný úklid byl samozřejmostí. Ačkoliv se lidé spolu neznali, jakoby mezi nimi vzniklo okamžité napojení a chuť něco společně dělat.


V rámci tohoto základního pocitu propojení a splynutí pak mohla být diskutována i citlivá témata, týkající se například abstinence. Jakkoliv je v českých léčebných zařízeních pro závislé od dob slavného „alkohologa“ Jaroslava Skály abstinence prosazována jako ta nejlepší či dokonce jediná cesta ze závislosti, řada lidí volí cesty jiné. Navíc mezi účastníky výcviku jsou také blízcí a příslušníci závislých, pro které spočívá cesta zotavení v něčem zcela jiném, než je abstinence.


Pro recovery kouče je přitom naprosto zásadní, aby se naučili respektovat různé cesty ze závislosti a aby nepovažovali tu svou za nejlepší nebo jedinou správnou. Mělo by jít o to, aby recovery kouč pomáhal druhému zahájit a rozvíjet proces zotavení, který bude jedinečný pro něj a pro jeho prostředí. Odolat tlaku propagovat vlastní cestu ze závislosti přitom není vůbec jednoduché, a tak není divu, že toto téma patřilo ke stěžejním v rámci celého víkendu.


Vyvrcholením prvního setkání ze čtyř byl poslední den, kdy účastníci vytvářeli, a pak před ostatními formulovali svoji osobní vizi recovery koučování. Zaznělo dvacet různých vizí, z nichž každá byla zajímavá, jedinečná, promyšlená a nesla příslib toho, že recovery koučování vyplní dosavadní mezery v péči o uživatele drog a závislé a bude vítaným doplňkem služeb poskytovaných profesionály.


Někteří účastníci chtějí svoje úsilí namířit na dospívající a mladé lidi, jiní chtějí pomáhat v přechodu lidem z léčebných zařízení a vězení do „běžného života“, nechybí ani zaměření na rodinné příslušníky, blízké, celé rodiny, ale i na sexbyznys, krizovou pomoc nebo lidi bez domova.


Dalším krokem bude nyní propojení s odbornými službami dle vlastního výběru, ve kterých účastníci absolvují stáže.

340 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Výjezdní tým Zotavení Brno jede dál i v roce 2024!

Za podpory z projektu magistrátu města Brna pokračujeme i v letošním roce v terapeutické podpoře rodin, které řeší problémy spojené s užíváním drog a závislostí. Terapeutická setkání realizujeme formo

Comments


bottom of page