top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraZotavení Brno

Když už o nás, tak s námi!

Naše spřízněná skupina Street Support Brno nás přizvala k uspořádání semináře O nás, s námi, a už od začátku příprav bylo jasné, že tohle bude jiný seminář, než bývá zvykem. Žádní odborníci zvenčí, žádní profesionálové z oboru. Jenom my se svými zkušenostmi, názory a poznatky z oblasti drog a závislostí, které jsme prožívali a prožíváme "na vlastní kůži" anebo spoluprožíváme se svými blízkými.


27. března v brněnském Impact Hubu jsme představili svá hlavní témata, která nás životě ovlivnily a ovlivňují, ve kterých narážíme na nepochopení, stigmatizaci a vyčlenění ze společnosti. Co v těch chvílích bylo podpůrné a co naopak zdrcující? S čím se člověk musí vyrovnávat, když má nálepku feťáka nebo vězně?


Během semináře jsme se snažili nastínit výhody a úskalí sociálního systému v péči o lidi závislé a jejich příbuzné. Pozvání na seminář přijali zaměstnanci z řad úředníků, neziskových organizací, policie, preventistů a dalších. Cílili jsme na skupiny, které se ve své profesi setkávají s lidmi vyloučenými svou drogovou závislostí, bezdomovectvím a trestní minulostí. Našim cílem bylo přinést pohled z druhé strany, otevřít témata, před kterými se zavírají oči a rozpoutat debatu o často kontroverzních tématech.


A jedno z nich bylo téma, které představili pozvaní lektoři ze skupiny Fixpoint z Prahy společně s členkou skupiny Street Support Brno. Mluvili totiž o substituční léčbě. O svých zkušenostech se závislostí na jehle, o komplikacích výdejů i o černém trhu, na kterém se různé druhy substituce dají sehnat. U širší veřejnosti je toto téma již tradičně málo pochopené. V příspěvku se lektoři snažili vyvrátit fámy o účincích metadonu, o tom, že je to podporované rozdávání drog a narazili i na zkušenosti ze zahraničí, kde se jako substituční látka osvědčuje lékařsky čistý heroin.


V dalším příspěvku mluvily dvě milující matky o své závislosti, která jim poškodila vztahy s dětmi natolik, že o ně přišly. Mají můj velký obdiv za svou upřímnost, se kterou popisovaly pocity selhání a těžkou až nemožnou cestu k narovnání vztahů a beznaděj v situaci, kdy se neměly na koho obrátit, aby jim pomohl se znovu se svými ztracenými dětmi stýkat. Nyní, když už je závislost dávno zpracovaná, se Sylva snaží mluvit o těchto věcech, aby upozornila na to, že i když člověk udělá chybu, může ještě být dobrou mámou.


Došlo také na velké téma shánění bydlení pro rodinu, která s malým dítětem skončila na ulici, na poměry v azylových domech a na situaci, kdy byl nakonec rodině poskytnutý byt v jedné z nejrizikovějších částech Brna.


Měli jsme také možnost vyslechnout příběh cesty zotavením, která byla protkána mnoha pády. Marek svým vyprávěním dokázal, že i když se člověk snaží dostat ze závislosti, nedaří se to většinou napoprvé, že se na své cestě setkal s mnoha překážkami a musel si najít svůj způsob, jak žít. Jeho zkušenosti ho nakonec dovedly k založení svépomocné skupiny Fakt v Českých Budějovicích, která poskytuje útočiště všem, kteří chtějí abstinovat a hledají k tomu čisté prostředí.


Další ze skupiny lektorů byla Hanka, která popisovala život s partnerem, který se střídavě propadá do závislosti na různých nelegálních a substitučních látkách. Její pohled byl velmi cenný, protože příbuzných, kterým závislost zkomplikovala život, je mnohem více, než závislých samotných. Hanka popisovala velmi složitou cestu, na které si uvědomila, že potřebuje vyhledat pomoc, jak je hledání takové pomoci komplikované a jak málo podpůrných skupin pro příbuzné je.


Poslední příspěvek vytvořili společně Honza s Johanou a byl o jejich zkušenostech s vězením. Honza mluvil hlavně o možnosti práce, kterou ve vězení měl, a Johana srovnávala její rozdílné zkušenosti z různých oddílů. Cílem bylo vzbudit zájem o způsob, jakým se s odsouzenými (ne)pracuje a jak takový výkon trestu probíhá. Snažili se narážet na témata jako je zbavení kompetencí, nedostatku soukromí a nemožnosti sexuálního uvolnění, také na fakt, že lidé se z vězení vrací často zmatení, bez možnosti jít někam bydlet, bez podpory a se stigmatem vězně. Otázka, která zůstala viset ve vzduchu je: Jaký je vlastně cíl a účel výkonu trestu odnětí svobody?


Poslední hodina byla věnována panelové diskuzi, ve které bylo naprosto zřejmé, že každý našel jiný způsob, jak se vyrovnat se svou minulostí, jakou zvolil cestu zotavení, jak se na drogy dívá nyní, ale jedno všechny spojuje. Chceme aktivně pomáhat lidem, zapracovat na dírách v systému, mluvit o našich zkušenostech, sejmout stigmata a otevírat témata, která se často k veřejnosti nedostanou.


Celým seminářem nás provedla moderátorka Anička, jídlo nám dodal Pizza Punk Brno a prostory poskytl Impact Hub Brno, to vše za podpory Podaných rukou a EU.

242 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page