top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraZotavení Brno

Chcete být recovery koučem?

Aktualizováno: 27. 11. 2018

Zápisky z informačního semináře v Brně


Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se v Brně v Podané kavárně uskutečnil seminář na téma Recovery koučování, který pořádala skupina Zotavení Brno společně se Společností Podané ruce. Kapacita kavárny, která byla 25 osob, se beze zbytku naplnila, a k našemu obrovskému překvapení přijeli lidé z různých koutů České republiky. Ostrava, Praha, Uherské Hradiště, České Budějovice, a samozřejmě Brno - tam všude klíčí zájem o tuto formu pomoci lidem se závislostí.Kdo je recovery kouč?

Pojem recovery kouč by se dal volně přeložit jako průvodce zotavením. Je to někdo, kdo skrze svůj vlastní proces zotavení pomáhá druhým najít svou cestu ze závislosti. U nás je tento termín úplně nový, ale v zahraničí jsou recovery koučové už mnoho let důležitou součást sítě pomoci.


Podané ruce ve spojení se skupinou Zotavení se v uplynulém roce několikrát sešli a společně plánovali, jak poskytnout co nejlepší průpravu budoucím recovery koučům. Vznikl návrh výcviku zahrnujícího trénink dovedností, sebezkušenost, stáže i tématické seminánře.


Diskutovalo se také, kdy a jak by měl výcvik měl probíhat a co vše by budoucí koučové potřebovali k tomu, aby byli sami chráněni a zároveň dokázali svůj příběh a svou zkušenost používat ku prospěchu ostatních. Na semináři byly informace o budoucím průběhu výcviku poprvé prezentovány uchazečům z širší veřejnosti.


Na úvod semináře nás psycholog, terapeut a hlavní tahoun, Pavel Nepustil, seznámil s obecnými principy recovery koučování. Mluvil hlavně o zkušenostech z center v Británii (např. organizace Emerging Futures v oblasti Manchesteru, viz také níže video v angličtině), kde jsou koučové v přední linii, jsou to první pracovníci, kteří se s klientem potkají, navážou s ním přirozený kontakt a dodají mu živý důkaz toho, že ze závislosti se dostat jde.


Myšlenka recovery koučování mě oslovuje hlavně v tom, že lidé skrze svou žitou zkušenost mohou být opravdovým parťákem, průvodcem a inspirací pro další, a v určitém smyslu alternativou v síti, která se zabývá léčbou závislosti.


Hned od začátku bylo znát, že v místnosti panuje přátelská a otevřená atmosféra, kde bylo jasné, že myšlenka zavést koncept recovery koučování do České republiky a uskutečnit tak úplně první pilotní kurz koučů má velice příznivou odezvu.


Po představení členů skupiny Zotavení Brno, kteří naznačili svůj příběh a sdělili, proč je pro ně důležité stát se recovery koučem a co by mohli do projektu přinést, se o slovo začali hlásit i hosté semináře a začali sdělovat své zážitky, své vize a problémy, se kterými se setkávají, když se na vlastní pěst snaží být nápomocni někomu z jejich okolí.


Shodli jsme se na tom, že je velice nesnadné pomáhat bez jakékoliv opory, například organizace, nebo skupiny lidí, která by si byla schopna společně sednout a probrat aktuální dění a vzájemně si pomoci. V budoucnu by tuto podporu mohli tvořit jak samotní koučové, tak profesionálové a supervizoři. Proto bude zapotřebí vytvořit síť koučů, sdružovat je a podporovat.


Po úvodu jsme přešli k praktičtějším věcem, jako kde s ohledem na různá města, ze kterých jsme se zde sešli, bude probíhat vzdělávání. I tady nastala shoda zúčastněných, kdy jsme vyjádřili touhu mít kurzy spíše intenzivnější a delší. Třeba v rozsahu tří dnů někde mimo město, v přírodě na nějaké chatě. Nadšení bylo znát hlavně v plánování, že bychom si i sami vařili a na chvíli se vzdálili z rušných měst. Pilotní vzdělávací výcvik bude mít rozsah 120 hodin, které v sobě zahrnují i 40 hodin stáží. Podle plánů bychom měli začít v březnu a konec kurzu by mohl být v září, říjnu, roku 2019.


Další část semináře jsme věnovali otázce financování, kde se k celé věci vyjádřil organizační ředitel Podaných rukou, Pavel Novák. Nutno podotknout, že Společnost Podané ruce projekt velmi podporuje. Pavel Novák vyjádřil přesvědčení, že jednání, která začala ještě před změnou ve vedení města, budou uchována a projekt bude financován za podpory Magistrátu města Brna. Celý výcvik by tedy měl být pro uchazeče zdarma. Konečné rozhodnutí budeme však znát po novém roce.


Společnost podané ruce nabídla stáže ve svých centrech i finanční podporu. Pavel Novák zavtipkoval, že si Podané ruce vlastně tvoří konkurenci, ale všichni jsme se shodli na tom, že recovery koučů je zapotřebí a my jsme za tento přístup rádi.


Myslím si, že ještě vyvstává mnoho otázek ze stran některých pracovníků v sociálních službách. Třeba co se týče rozdělení rolí ve službách, nebo odbornosti. Ale kdo může být větším odborníkem, než člověk, který si to zažil? Bylo by skvělé, kdyby se vše povedlo a recovery koučové by byly na stejné úrovni jako ostatní v sociálních službách a vzájemně bychom se obohacovali o zkušenosti a nápady. Na semináři bylo vidět, že zájemci jsou a že to jsou lidé, kteří už sami podnikají kroky, jak motivovat lidi ve svém okolí od destruktivního braní drog, kteří by stáli o to být nápomocní, dělat něco správného a dobrého, využít svůj potenciál a své zkušenosti. A hlavně chtějí být vlaštovkami ve svých městech a myšlenku recovery koučů rozšířit.


Zapsala: Johana

1 167 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page